Friday, November 30, 2018

"Negative" by Wisława Symborska


Original text in Polish:


NEGATYW


Na niebie burym
chmurka jeszcze bardziej bura
z czarną obwódką słońca.

Na lewo, czyli na prawo,
biała gałąź czereśni z czarnymi kwiatami.

Na twojej ciemnej twarzy jasne cienie.
Zasiadłeś przy stoliku
i położyłeś na nim poszarzałe ręce.

Sprawiasz wrażenie ducha,
który próbuje wywoływać żywych.

(Ponieważ jeszcze zaliczam się do nich,
powinnam mu się zjawić i wystukać:
dobranoc, czyli dzień dobry,
żegnaj, czyli witaj.
I nie skąpić mu pytań na żadną odpowiedź,
jeśli dotyczą życia,
czyli burzy przed ciszą.)English translation by Clare Cavanagh and Stanislaw Baranczak:

NEGATIVE

Against a grayish sky
a grayer cloud
rimmed black by the sun.

On the left, that is, the right,
a white cherry branch with black blossoms.

Light shadows on your dark face.
You’d just taken a seat at the table
and put your hands, gone pray, upon it.

You look like a ghost
who’s trying to summon up the living.

(And since I still number among them,
I should appear to him and tap:
good night, that is, good morning,
farewell, that is, hello.
And not grudge questions to any of his answers
concerning life,
that storm before the calm).


Source of the text – Wisława Symborska, Monologue of a Dog: New Poems, translated from the Polish by Clare Cavanagh and Stanislaw Baranczak.  Orlando, FL: Harcourt, Inc., 2002, p. 24-25.

TJB: Photo lyrical. Cutesy but affecting, the poem shows us a photo negative where everything is inverted: life/death, question/answer, etc.


No comments:

Post a Comment

About Me

Followers